Landbruk Nord

Tilskudd til avløsing – ferie og fritid for 2017 – husk etterregistrering!

Fristen for å registrere de totale utgiftene dine til avløsing – ferie og fritid for 2017 er 10. januar 2018!

Har du hatt mer utgifter til avløser etter at du leverte søknad om ref. av avløserutgifter 15.10.2017? Da må du huske å gå inn på søknaden og registrere dine totale utgifter til avløsing for 2017.

Fristen for å gjøre det er 10.januar 2018.

Link til Landbruksdirektoratets hjemmesider om dette finner du her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/velferdsordninger/avlosning-ved-ferie-og-fritid#kva-kan-eg-faa-i-avloeysartilskot-

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp eller har spørsmål.