Landbruk Nord

Timelistekafè 4. januar

Minner om årets første timelistekafè som er på mandag 4. januar 2016 fra klokka 12:00.

Minner også om at frist for innlevering av timelister nå er den 1. i hver måned!