Landbruk Nord

Timelistekafè fredag 4. september fra klokka 12:00.

September-utgaven av timelistekafèen avholdes fredag 4. september 2015  – fra klokka 12:00.

Timeliste – eller ikke denne måneden – du er uansett velkommen!