Landbruk Nord

Timelistekafè mandag 5. januar 2015

Til alle våre avløsere:

Husk timelistekafeen på mandag (5.01) fra klokka 12:00!

Vi har kaffe og kake klar!

Husk at du kan komme selv om du ikke har timeliste denne måneden!