Landbruk Nord

Timelistekafè onsdag 5.11.14

Til våre avløsere:

Husk timelistekafeen på onsdag (5.11) – fra klokka 12:00!

Vi har kaffe og kake klar!