Landbruk Nord

TINE satser på økologisk melk.

TINe har satt i gang et prosjekt for å få flere til å legge om til økologisk melkeproduksjon.

TINE har satt seg som mål at produksjonen av økologisk melk skal økes fra 0,95 millioner liter melk i 2010 til 7 millioner liter i 2015. De har fått med seg en rekke samarbeidspartnere for å få dette til, blant annet Norsk Landbruksrådgiving.

TINE og Norsk Landbruksrådgiving kan i den forbindelse som et første steg, tilby Økologisk Førsteråd. Dette er gratis og helt uforpliktende, hvor kompetanse, interesse og ressurser på gården kartlegges.

Dersom dette kan være noe for deg, kan du ta kontakt med din lokale TINE-rådgiver, eller din lokale rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving.