Landbruk Nord

 Vi tilbyr:

 • Rekruttering og formidling av avløsere 
 • Beredskapsavløsning ved sykdom
 • Lønnsadministrasjon
 • Klauvskjæring
 • Årlig serviceavgift/medlemsavgift kr. 800,- pr. medlem.
 • Forsøksaktiviteter i jord- og plantekultur
 • Jordprøver og gjødslingsplan
 • Plantevernplan
 • Funksjonstesting av åkersprøyter
    
 
 •  
      

Kontroll av silotaljer:
Vi har avsluttet vår tidligere avtale om kontroll og sertifisering av silotaljer. Denne tjenesten kan nå fås hos Felleskjøpet på Finnsnes og Holm’s NDT-INSPEKSJON AS Storslett. Du må selv ta direkte kontakt med en av disse.

 • FK butikken i Finnsnes


  Felleskjøpet Agri
  Adresse: Strandveien 18, 9300 Finnsnes
  Tlf: 778 52 390 eller 03520
  Fax: 77 85 23 98
  Åpningstider: Mandag – Fredag 0900 – 1700, Lørdag 1000 – 1400

   

 • Holm’s NDT-INSPEKSJON AS


  Holm’s NDT- ISPEKSJON AS
  Adresse: Postboks 172, 9156 Storslett
  Telefon: 777 65 058 Faks: 777 64 476
  epost:
  odd-holm@online.no