Tjenester

 Vi tilbyr:

 • Rekruttering og formidling av avløsere
 • Beredskapsavløsning ved sykdom
 • Praktikanter, gjennom Norsk ordning
 • Praktikanter fra Russland
 • Lønnsadministrasjon for avløsere og andre ansatte på gårdene
 • Klauvskjæring, Klauv – priser 2015
 • Årlig serviceavgift/medlemsavgift kr. 600,- pr. medlem.
 • Forsøksaktiviteter i jord- og plantekultur
 • Jordprøver og gjødslingsplan
 • Plantevernplan
 • Veiledning på miljøplan trinn I og II
 • Utarbeidelse av nydyrkings- og grøfteplaner
 • Taksering og verdivudering av landbrukseiendommer
 • Driftsplan
 • Funksjonstesting av åkersprøyter
      Pris pr. time kr. 750,-+ mva. Medlemmer får 20% rabatt. Kostnads- og
      tidsramme avtales for det enkelte prosjekt.
 • Tunplaner
 • Bygningsplaner for nybygg, rehabilitering og ombygging
 • Statistiske beregninger
 • Økonomiske utredninger
 • Godkjenninger
 • Kontraktsinngåelser
 • Generell bygningsrådgivnng
 • Byggeledelse
      Pris pr. time kr. 750,- + mva. Tjenesten utføres normalt etter timepris, men det kan avtales fastpris. Ta kontakt med planavdelingen for tilbud.

    

Kontroll av silotaljer:
Vi har avsluttet vår tidligere avtale om kontroll og sertifisering av silotaljer. Denne tjenesten kan nå fås hos Felleskjøpet på Finnsnes og Holm’s NDT-INSPEKSJON AS Storslett. Du må selv ta direkte kontakt med en av disse.

 • FK butikken i Finnsnes


  Felleskjøpet Agri
  Adresse: Strandveien 18, 9300 Finnsnes
  Tlf: 778 52 390 eller 03520
  Fax: 77 85 23 98
  Åpningstider: Mandag – Fredag 0900 – 1700, Lørdag 1000 – 1400

   

 • Holm’s NDT-INSPEKSJON AS


  Holm’s NDT- ISPEKSJON AS
  Adresse: Postboks 172, 9156 Storslett
  Telefon: 777 65 058 Faks: 777 64 476
  epost:
  odd-holm@online.no