Landbruk Nord

Trenger du å få tatt jordprøver?

Våre rådgivere er i gang med jordprøvetaking, ta kontakt om du vil ha uttak av jordprøver. Det kan også være greit å få satt opp gjødslingsplan for 2022 allerede nå.

Våre rådgivere er i gang med jordprøvetaking, ta kontakt om du vil ha uttak av jordprøver. Det kan også være greit å få satt opp gjødslingsplan for 2022 allerede nå.

Ta kontakt med:

John: 950 10 707

Ane: 903 61 052

Kristina: 926 59 472

Du kan også ringe kontoret: 77 72 25 40