Landbruk Nord

Trenger du funksjonstesting av åkersprøyte?

Har du åkersprøyte som trenger godkjenning? Vi har testing følgende dager: 20.9 til 23.9.22

Ta kontakt med oss på tlf. 77722540 slik at vi kan sette opp kjøreruter og planlegge samlokalisering hvis mulig.