Landbruk Nord

Trenger du HMS opplæring?

I følge Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til HMS-opplæring. I landbruks sammenheng betyr det at enhver bonde som ansatt eller innleid arbeidskraft skal ha denne opplæringen

Hensikt med  opplæringen er å gi grunn kunnskaper om  arbeidsmiljøloven, hvordan det skal arbeides systematilsk med helse, miljø og sikkerhet på gård, hvilke krav som gjelder og hva som skal til for å få godt arbeidsmiljø på gård. 

Bønder som har avløser ansatt i avløserlag omfattes også av kravet om arbeidsgivers HMS-opplæring.Plikten til HMS-opplæring er personlig og kan ikke delegeres.

Landbrukets HMS-tjeneste  har  kurs som er tilpasset til arbeidsforhold, aktiviteter og  risikobildet på norske gårsbruk. Les mer om kurset her.

Du kan melde deg på kurset på hjemmeside til  Landbrukets HMS-tjenesten. Klikk  «Påmelding til  HMS kurset» i menu tilvenstre.

Du kan også ta kontakt med HMS- rådgiver Vigdis Iselvmo på telefon 47676545 for mer informasjon og evt påmelding.