Landbruk Nord

Trenger du å få tatt jordprøver?

Våre rådgivere er i gang med jordprøvetaking, ta kontakt om du vil ha uttak av jordprøver.

Ta kontakt med:

Nora: 480 91 433

John: 950 10 707

Du kan også ringe kontoret: 77 72 25 43