Landbruk Nord

Trenger du klauvskjæring høsten 2010? ta kontakt og bestill!

Klauvskjæringen for vårsesongen er ferdig.
Husk å bestille klauvskjæring for høsten 2010,  pågangen er stor.

I år har vi investert i ny type klauvboks. Dette er gjort bl. a for å imøtekomme etterspørselen som pr. i dag er god. I tillegg er det bedre arbeidsstilling for klauvskærerne.

Hermod er sjefen på klauvskjæring, han arbeider med å tilpasse bestillingene og kjørelistene, slik at vi får en praktisk og rimeligst mulig organisering av tjenesten.

Kristel Sørgård er ansatt i deltidsstilling som klauvskjærer i lag med Hermod.

Priser:

For medlemmer:

Kr. 185,- pr. dyr + mva

Kr. 400,- i stoppeavgift + mva

Kr. 4,25/km

For ikke-medlemmer:

Kr. 280,- pr. dyr + mva

Kr. 500,- i stoppeavgift

Kr. 4,25/km