Landbruk Nord

Trenger du snekkere eller annen type arbeidskraft?

I slike «krisetider» vil man ofte ikke ansette folk på faste vilkår. Hvorfor ikke leie en dyktig arbeidstaker gjennom Landbruk Nord? Vi har god pågang på- og kan tilby arbeidskraft fra utlandet. Dette kan ordnes i løpet av 14 dager fra vi får endelig beskjed av deg som kunde.

Vi har daglig søkere fra områder som Latvia, Litauen, Polen, Finnland og Skandinavia m. fl.
Disse personene har yrkesfelt som avløsere, snekkere, elektrikere, fiskeindustriarbeidere, malere, murere, sjåfører, mekanikere, servitører, renhold og fra helsevesen.
Noen norske søkere er det også, men krisen har vel ikke «tatt oss» slik som i andre land enda.
Landbruk Nord tar seg av hele rekrutteringen og «papirmølla» som følger med dette.
Vi har et rimelig påslag (lønn X 1,2662 + mva) . Dette dekker for utenom lønn; forsikring, feriepenger, OTP og administrasjon.
Vi kan selvsagt ta oss av rekrutteringen i forbindelse med fastansettelser også. Ta kontakt med oss på telefon 466 28 715 eller geir.atle.larssen@landbruknord.no for mer informasjon.