Landbruk Nord

Trenger jorda di kalk?

Kalking til grovfôr er viktig både mht avling og kvalitet. Mange jorder i Troms har en pH (mål på surhetsgrad) som tilsier at kalking er nødvendig.

I Midt-Troms området kjører Kåre Rossvoll Transport ut kalk direkte fra Franzefoss i Ballangen i bulk. Et lass er på 15 + 15 tonn, pris pr tonn er kr. 450 (uten mva) levert på gård i området Bardu/Målselv, Balsfjord, Sjøvegan, Finnsnes, Silsand.

Franzefoss har også ein kalkvogn for spredning. Den står hos K. Rossvoll, leie kan avtales på tlf. 90576421 eller 41617434.

Det kan også kjøpes kalk i storsekk (granulert vare) hos forhandlere av driftsmidler for landbruket. Denne er dyrere en kalk i bulk, men kan spres med vanlig kunstgjødselspreder.

Se på Franzefoss sine nettsider om kalk og kalkverdi, når bør en kalke, kalking til ulike vekster og ulike typer kalk.

Link til medlemsskriv 2/2006 om overflatekalking til eng.