Landbruk Nord

Trygghet og helse i landbruket

Gjennom kampanjen Trygghet og helse i landbruket har det de to siste årene blitt arrangert 550 sikkerhetsmarkdager over hele landet. Målet har vært økt oppmerksomhet om helse og sikkerhet på gården.

Norsk Landbruksrådgiving HMS (NLR HMS) som inngår i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) tilbyr rådgiving innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS) i landbruket i form av HMS-besøk på gården, helseoppfølging hos bedriftshelsetjeneste, kurs og andre faglige tilbud samt krisehåndtering. I samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester tilbyr Norsk Landbruksrådgiving HMS bedriftshelsetjeneste til ca. 10.000 medlemmer over hele landet.

Kampanjen avsluttes 4. september med et seminar på Gjerdrum gård. Landbruks- og matminister Listhaug holder innlegg om HMS (helse, miljø, sikkerhet) og rekruttering i landbruket.

Les mer om HMS i landbruket og om avslutningsseminaret her: