Landbruk Nord

Ugras i åker og eng

Ugraskampen blir vi aldri kvitt, og vi gir her en liten oppdatering på de mest vanlige plantevernmidlene som er i handelen og brukt i dag. Her har vi bare tatt med åker og eng.

Brakking: Riktig brukt er glyfosfat (har ulike handelsnavn)det middelet som tar knekken på alt rotugras. Ofte vil det lønne seg å bruke opp mot maks dosering, 400ml – 500ml/daa.

Gjenlegg u/kløver: Aktuelle midler er Ariane S, 150-250ml/daa, Starane XL + Express+ klebemiddel, 80-100ml/daa. Disse midlene er beregnet mot allsidig ugrasflora.

Gjenlegg m/kløver: MCPA, 80-100 ml/daa, Lentagran + MCPA 120-150 ml/daa + 50 ml/daa. Gratil WG + MCPA, 0,1 tabl/0,75g + 50 ml/daa.

Flerårig grasmark u/kløver, allsidig rotugras: OPTICA Mekoprop 300-400ml/daa, Banvel + MCPA 100 ml + 250 ml/daa, Tomahawk/Spitfire + MCPA, 150ml – 200 ml/daa + 200 ml/daa. 

Etablert grasmark m/kløver:  Gratil WG 5-8 g, Harmony 50SX 3-3,75 g (1 pose rekker til 6-7-daa).

Fôrvekster, raigras: Frøugras bekjempes med Ariane S, 175-250ml/daa

Fôrraps, nepe, kålrot, kveke, andre grasarter: Focus Ultra 200-400ml/daa NB! Det er ingen godkjente midler mot frøugras.

Høymole:  Ally 50 ST er et middel som har vist seg svært effektiv ved bekjempelse av høymole. Dette middelet er i tillegg meget billig, men krever at man har en såkaldt Off-label godkjenning som din lokale rådgivningstjeneste kan hjelpe deg med. Dette koster kr 200,- og må være betalt før du kan få kjøpt middelet. Ally 50 ST kan du bruke ved lave temperaturer og luftfuktighet mellom 40 – 95%. Kløver tåler imidlertid middelet dårlig, og en må regne med en midlertidig vekststagnasjon på graset.

Vi har ikke oppgitt pris for de enkelte preparatene, men ved forespørsel til Landbruk Nord er vi behjelpelig med å beregne hva kjemisk ugrasbekjemping vil koste i de enkelte tilfellene.