Landbruk Nord

Ungdom velger landbruk

Landbruksstudiene ved universitet- og høgskolene har fylt opp plassene før studiestart til høsten.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ungdom-velger-landbruk/id2427873/