Landbruk Nord

Ungskogpleiesesongen i gang

Landbruk Nord er i gang med ungskogpleiesesongen og resultatet ser bra ut. Vi rydder vekk lauvtrær og sørger for at den plantede skogen står med passelig avstand. Slik slipper man tette og rotete bestand senere. Kvaliteten på fremtidsskogen blir også bedre.

Høyden på skogen er 1-4 meter.

Har du plantefelt som trenger regulering? Ta kontakt!