Landbruk Nord

Utenlandske ungdommer fra hele verden til norske gårder

Via ungdomsutveksling «Atlantis» kommer ungdommer fra hele verden til norske gårdsbruk, gartnerier og andre bedrifter for å skaffe seg arbeidserfaring og få oppleve den norske kulturen.
Landbruk Nord kan også skaffe praktikanter fra høyskolen i Arkhangelsk i Russland. Ta kontakt for informasjon.

Gjennom programmene «arbeidende gjest i landbruket» og «praktikant i landbruket» kommer ungdommene til Norge, med oppholdstid på 2 til 24 måneder. Norge har imidlertid for få vertsfamilier i Norge, og må derfor avvise en rekke kvalifiserte ungdommer hvert år. Er du interessert i å bli vertsfamilie?

Da kan du ta kontakt med Atlantis v/Anne Tronvoll, tlf. 22477170 eller mail anne@atlantis.no

Se også på mer informasjon under http://www.atlantis.no/

Ønsker du mer informasjon om Russiske praktikanter, kontakter du Landbruk Nord på 77722540 v/Unni Furumo eller Kirsti Skog.