Landbruk Nord

Utlønning og A-ordning

Det er viktig å sende inn timer på avløser etter hvert som vedkommende har vært i arbeid. Dette er for at det skal bli korrekt meldt inn til de rette instansar til enhver tid.
I A-meldinga blir det rapportert inn informasjon om arbeidsforhold, lønn og ytelser, skattetrekk og arbeidsgiveravgift.

Argumentet for A-ordninga er blant anna å redusere arbeidsgivers belastning i forbindelse med denne rapporteringen, og å øke effektiviteten og forbedre oppgaveløsning i etatene. I tillegg er det tenkt at ordninga skal legge grunnlag for bedre tjenester fra det offentlige overfor arbeidstaker og arbeidsgiver.
NAV vil lettere kunne gi korrekte ytelser , skatteetaten vil lettere beregne korrekt skatt, og statistisk sentralbyrå vil kunne gi et bedre bilde av lønn – og arbeidsforhold i landet.

Det er og viktig å poengtere at ved å melde inn når arbeidet er gjort så er den ansatte registrert i folketrygden i tilfelle sykdom/skader m.m.

Skjemaer som blir erstattet av A-meldinga er :
1. Lønns- og trekkoppgave
2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
4. Oppgave til lønnsstatistikk
5. Melding til Aa-registeret

Landbruk Nord har lønnssystem som ivaretar det nye kravet.