Landbruk Nord

Utprøving av ensileringsmidler 2009

I regi av Landbruk Nord ble det i 2008 og 2009 gjort forsøk med ulike ensileringsmiddel til

rundballer. Det ble laget rundballer med 4 ulike ensileringsmiddel og rundballer uten

tilsetning. Midlene som ble brukt er GrasAAT Plus, GrasAAT Lacto, Ensil Pluss Na og Sil-

All 4×4. I 2009 ble undersøkelsen gjort ved 1. slått av timotei og engsvingel.

Les hele rapporten her