Landbruk Nord

Utprøving av ensileringsmidler 2009

I regi av Landbruk Nord ble det i 2008 og 2009 gjort forsøk med ulike ensileringsmiddel til rundballer. Det ble laget runballer med 4 ulike ensileringsmiddel og rundballer uten tilsetning. Midlene som ble brukt er GrasAAT Plus. GrasAAT Lacto, Ensil Pluss Na og Sil-All 4×4.

Les rapporten her