Landbruk Nord

Utvikling og kvalitet i årets grasavling

Landbruknord har i år registrert utvikling og kvalitet av gras på tre plasser i fylket. Det er på Bardujord, på Rundhaug og på Malangshalvøya. Resultatet så langt viser et stort fall i energi på få dager.

Første registrering ble gjort 6. juni på alle plassene, mens siste registrering ble tatt den 8. juli i Bardu og Målselv og den 9. juli på Malangshalvøya. 


Ved sluttregistrering (8-9 juli) var graset i begynnende skyting i Malangen, på Rundhaug var graset i skyting, mens det på Bardujord var i full skyting. Avlinga ble målt til 480 kg TS/daa i Malangen, 610 kg TS/daa på Rundhaug og 530 kg TS / daa på Bardujord. Dette er noe over ei normal avling for området vårt. 


Den 23. juni var energiinnholdet i foret målt til 1,0 FEm/kg TS på alle tre plassene. Men allerede fire dager seinere viste prøven fra Bardujord en nedgang til 0,89 FEm/kg TS. Utviklinga hadde gått noe seinere de to andre plassene og var på 0,95 på Rundhaug og 0,98 i Malangen. Utviklingsmessig var graset da i begynnende skyting på Bardujord, og i stengelstrekking på Rundhaug og Malangen, men feltet i Malangen lå etter feltet på Rundhaug.

 Klikk på «bildet» til venstre så får du opp en oversikt over utvikling av gras.