Landbruk Nord

Utbetaling av avløsertilskuddet i juni!

Avløsertilskuddet blir utbetalt 1.juni i år og kommer direkte til deg.

Tidligere har mange valgt å la utbetalingen gå direkte  til Landbruk Nord. Dette har vært med å styrke vår likviditet og økonomi.

På denne måten klarer vi å holde prissettingen på våre tjenester på et så lavt nivå som mulig.

Vi oppfordrer og håper flest mulig overfører avløsertilskuddet til Landbruk Nord når det kommer 1.juni.

Kontonummer 4710 04 06892, merk gjerne overføringen med medlemsnummer.

 Se vår «annonse» her: annonse tilskudd – LN og kontonr.

Hjelp oss å holde prisene på lavest mulig nivå!