Landbruk Nord

VALG – avløsernes representant i styret Landbruk Nord.

Landbruk Nord skal ha ny representant til styret fra avløsersiden. Vi må få forslag fra dere som er faste avløsere om hvem dere ønsker. Når så dette er klart, vi det gå brev ut til alle faste avløsere med navn på de som er foreslått. Deretter sender dere inn til oss i Landbruk Nord deres valg ut i fra forslagene. Hvis det er spørsmål rundt dette, kontakter dere oss på tlf: 466 28 715 eller email til geir.atle.larssen@landbruknord.no