Landbruk Nord

Våronnavisa 2014.

De fleste gårdbrukere i Nordland, Troms og Finnmark skal ha fått tilsendt årets Våronnavis i posten.

Vil du lese den elektronisk?

Avisa ligger også ute som pdf-format på Norsk Landbruksrådgiving sin hjemmeside.

Hvis du vil lese avisa elektronisk kan du følge denne linken: http://www.lr.no/nyhetsarkiv/2014/vaaronnavisa/

Flere av rådgiverne i Landbruk Nord har skrevet flotte artikler i avisa.