Landbruk Nord

Vegetasjon og beite i Malangen nord

Balsfjord kommune har lagt ut en rapport ang. vegetasjon og beite Malangen nord.

Hogst og tynning gir godt beite, ta gjerne kontakt med Landbruk Nord for planlegging av hogst og beiterådgiving.

Les rapporten her Vegetasjon og beite Malangen nord