Landbruk Nord

Velferdsordningene styrkes i jordbruksoppgjøret 2019

Tilbudet inneholder følgende for velferdsordningene:

  1. Satsene for ferie og fritid økes med 6%
  2. Maks tilskudd ferie og fritid økes med kr. 4.700,- til maks kr. 83. 500,-
  3. Mulighet for at avløsertilsuddet ved sykdom kan gis til bønder som tar ut foreldrepermisjon, selv om de ikke har rett til foreldrepenger eller engangsstønad ved fødsel fra NAV.
  4. Maksmal dagsats ved sykdom er uendret.
  5. Økt tilskudd pr. årsverk for beredskapsavløser/landbruksvikar med kr. 1.500,-.
  6. Ingen endringer i tidligpensjonsordnngen for jordbrukere.

 

Informasjon om velferdsordningene i Statens tilbud

Jordbruksoppgjoret-statens-tilbud 2019