Landbruk Nord

Vellykkede pløyedager

I forrige uke arrangerte Landbruk Nord tre vellykkede pløyedager, i Salangen, Malangen og Manndalen. Rundt 50 gårdbrukere møtte til sammen opp på de tre dagene. Kjell Mangerud, pensjonert lektor fra Høgskolen i Hedmark, var instruktør og hadde mye å lære bort. Noen av gårdbrukerne hadde med egen traktor og plog, og deltakerne ble etter ei økt med litt teori, satt i sving med å skru og justere plogene slik at de skulle bli riktig innstilte.  

  

 Uten mat og drikke, blir det dårlig pløying! Matpause i Salangen hos Ketil Løvhaug.  

Deretter bar det ut på jordet, for prøvekjøring og flere justeringer

Her er deltakerne i Manndalen.

Her måles og merkes ønska bredde på første får (forreste plog).

Deltakerne fra nordfylket fulgte ivrig med!  

Her er første fåra litt for brei. Rulleskjæret skal treffe skrujernet!

 

Men etter målinger og innstillinger ble resultatet bra til slutt!

Tusen takk til gårdbrukere som stilte opp med verksted, traktor, plog og alle frammøtte!  

Alle foto: Ragnvald Tollefsen