Landbruk Nord

Vellykket åpning av nytt fjøs i Storfjord

Landbruk Nord takker for tegne- og byggelederoppdrag i forbindelse med bygging av ny fjøs hos Jonny Pedersen i Storfjord.

Den nye driftsbygningen ble høytidelig åpnet onsdag 17. september.

Vi gratulerer og ønsker både 2- og 4-beinte lykke til!

Les mer her: https://medlem.tine.no/cms/aktuelt/nyheter/nord/vellykket-%C3%A5pning-av-nytt-fj%C3%B8s-i-storfjord-i-Troms