Landbruk Nord

Vellykket fagdag sau

Da er fagdag satsing på sau i Troms gjennomført med henholdsvis 18 og 24 fremmøtte i Lyngen og på Tjeldsundkroa.

Det var god aktivitet fra salen noe vi er glade for. Vi tar det som et tegn på at temaene som ble tatt opp var aktuelle. Siden forelseningene ikke ble delt ut på fagdagen ble det lovet at vi skulle legge dem ut på hjemmesiden. Du finner link til de enkelte foredragene i tabellen under.

Offentlige krav til driftsbygninger for sau Tond Pettersen/Else Gåre, Mattilsynet
Økologisk sauehold – Nye muligheter
Foredraget finner du her
Gunnlaug Røthe, Landbruk Nord
Rimelige driftsbygninger og driftsmetoder
Foredraget finner du her del 1 og her del 2
Svein Johnsen, Fylkesmannen i Troms
Rimelige driftsbygninger og driftsmetoder
Foredraget finner du her
Rolf Ingar Eggum, Nortura