Landbruk Nord

Vellykket kurs 19.2.2013

11 avløsere deltok på kurs tirsdag 19.2.2013.

Avløserne kom fra flere områder: Sørreisa, Balsfjord, Nordreisa og Lyngen og det viser jo at avløserne synes det er viktig med kurs.

Kurset omhandlet temaer som plikter/rettigheter for en avløser, melketeknikk, melkehygiene, enkel sykdomslære og om fôring av kalv.

Alle var veldig fornøyde med kurset – og vi håper å få til flere slike kurs framover. Gi oss tips til hvilke temaer dere vil vite mer om – så skal vi prøve å ordne det.

Foto: Leif Stensland