Landbruk Nord

Vellykket pløyedag i Dyrøy

Niende mai var det innstilling av plog og pløying på tapetet i Dyrøy. 10 gårdbrukere fikk demonstrert viktigheten av innstilling av plogen, og ikke minst hva en liten cm feil førte til.

Pløyedagen ble gjennomført hos Odd-Johan Bolle, Kastnes 9. mai med Kjell Mangerud som intruktør. Han viste de 10 frammøtte gårdbrukerne både i teori og praksis hvordan en plog skal innstilles for at den skal gjøre en tilfredsstillende jobb. Med ei god pløgsle kreves det minimalt med jordarbeiding før såbedet er klart til bruk.


Før en kjører ut på åkeren stilles plogen inn.
1. Kontroller sporvidden på traktoren foran og bak
2. Tilpass plog og traktor. Forlengelsen av trekkstengene skal møtes omtrent ved framakselen
3. Kontroller at plogen ikke er skjev
4. Still alle rulleskjærene like langt til siden for spissen, 1-2 cm, og til ca halv dybde
5. Still alle forplogene like høgt over brøstet, ca. 5 cm mindre enn pløyedybdenInnstilling av forplog 15 cm over brøstet (v. 20 cm pløyedybde)

Etter at en har kjørt ut på åkeren stilles følgende:
1. Riktig dybde
2. Riktig bredde på første velta
3. Avvatringsstaget slik at åsene står vinkelrett på bakken
4. Toppstangas lengde slik at veltene er like store


Innstill fast toppstag slik at plogenkroppene går like dypd.

5. Gjenta 1-4


Her må det stilles for at det skal bli bra

Bruk ikke for mye luft i dekkene ved kjøring på jorda, bruk under 0,8-1,0 bar


Før plogen settes bort, reingjør den og smør på en blanding av 50% tectyl og 50% white sprit.