Landbruk Nord

Vertskapskurs for deg som har reiseliv som tilleggsnæring på gården.

Prosjekt grønt reiseliv har i samarbeid med Innovasjon Norge tilrettelagt vertskapskurs for gårder og andre småskala reiselivsbedrifter i distriktene.

Vertskaps-kurs på Finnsnes 18. og 19. juni 2014.

Å bli en god vert gir et solid fortrinn og fundament for deg som vil satse på reiseliv som næring eller tilleggsnæring.

Hva er godt vertskap? Hva er en god vert?

Mer informasjon om dette kurset finner du her