Landbruk Nord

Vi har satt ned snø- og telemålere for sesongen 2021/2022

Landbruk Nord har i høst satt ned snø- og telemålere på 5 ulike steder.

Målerne står hos Sunniva Berglund Skogan, Hamnvåg i Malangen, Roger Nilsen, Josefvatn, Krister Myhre, Storsteinnes, og Kjell Erik Sørum, Markenes. 

Snø- og telemålerne er et godt hjelpemiddel til å kunne si noe om en forventer engskader eller ikke. Ofte vil det være vanskelig å vite hva slags påkjenninger enga har vært utsatt for i løpet av høsten og vinteren. Mange ganger er det ikke snakk om en enkelt årsak, men om mange ulike årsaker som klima, drift av jorda, jordart, terrengforhold osv. I en prognose over muligheten for vinterskader på eng, må en vurdere flest mulig av disse faktorene samlet. Men langvarige perioder med tykt isdekke på marka fører ofte til betydelige skader på enga.

Landbruk Nord vil gjennom vinteren legge ut resultater fra målingene som blir foretatt der målerne står. Slik sett vil vi ha en god oversikt hvordan tela blir gjennom vinterhalvåret.