Landbruk Nord

Vi søker etter en rådgiver i jord- og plantekultur i fast 100% stilling med snarlig tiltredelse.

Landbruk Nord er en landbruksbedrift bygd opp av tidligere forsøksringer og avløserlag i Troms fylke. Vi har 10 ansatte i administrasjon og rådgiving og ca 800 avløsere som arbeider hos bøndene. Vi er eid og styrt av 770 medlemmer, hovedsakelig fra Troms. Hovedkontoret er på Storsteinnes i Balsfjord kommune. Landbruk Nord er en regional landbruksbedrift i sterk vekst med ambisjoner om å være bondens førstevalg innen rådgiving og tjenesteyting.

Vi søker etter en rådgiver i jord- og plantekultur i 100 % fast stilling med snarlig tiltredelse.


Rådgiver
Majoriteten av våre medlemmer driver med grovfôrrelaterte produksjoner. Du må derfor ha gode kunnskaper innen disse produksjonene, både konvensjonelt og økologisk. Innsikt i driftsteknikk og hydrotekniske tiltak er en fordel. Landbruk Nord har prosjektarbeid i samarbeid med andre organisasjoner og forsøksringer, og vi har en betydelig forsøksaktivitet.


Vi søker en person med:
• Praktisk innsikt
• Gode evner innen skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Evne til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre
• Høgere landbruksutdannelse innen planteproduksjon
• Gode datakunnskaper
• Disponerer bil


Vi kan tilby:
• Utfordrende faglig arbeid i et aktivt miljø med gode muligheter for utvikling
• Stor grad av frihet og fleksibilitet
• Lønn etter avtale mellom LA og Naturviterforbundet/Negotia
• Gode pensjons- og forsikringsordninger


Ansettelse: snarest.


Spørsmål til stillingen kan rettes til avdelingsleder for rådgiving, Kristin Sørensen, telefon 926 59 472 / 908 40 936. Søknad med CV og relevante vedlegg sendes:


Landbruk Nord, P.b. 113, 9059 Storsteinnes,


eller e-post; kristin.sorensen@landbruknord.no innen 1. juni 2008.