Landbruk Nord

Vi trenger avløser på Jægervatnet!

Vi trenger en avløser på ett ku-bruk på Jægervatnet 21. og 22. mars 2012.
Ta kontakt hvis du har lyst på dette oppdraget.
Ring Anne-Kariin
Telefon: 46 62 87 15