Landbruk Nord

Vi trenger en avløser i Tana

Ku-bruk i Tana trenger avløser

Gården har ca 20 melkekyr pluss ungdyr. Gården trenger avløser i ca en måned fra 1. november.

Bor du i området og har anledning og lyst til å jobbe som avløser?

Ta kontakt med Anne-Kariin på Landbruk Nord – telefon 46 62 87 15