Landbruk Nord

Viktig informasjon til medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Finnmark utsendt!

Det er sendt e-post med viktig informasjon til alle medlemmene i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Finnmark vedr. samorganisering.

Hvis du er medlem i Norsk Landbruksrådgiving Finnmark og IKKE har fått denne e-posten må du snarest ta kontakt med oss for å få den tilsendt!