Landbruk Nord

Viktig med god smitteforebygging

Når du reiser til andre land er det en viss risiko for at du får med deg smittestoffer hjem igjen. Dyrehelsa er god i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Det er viktig at vi alle sammen har gode rutiner slik at vi unngår smitte til våre besetninger. Dette gjelder også våre avløsere som reiser utenlandsk.

Vi oppfordrer alle våre ansatte om å teste seg slik at de ikke bidrar til å spre smitte.

Koorimp har utarbeidet «Smittesikker», som er opplæringsmateriell i smittevern for utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet finnes i norsk versjon og er oversatt til engelsk, russisk, polsk, estisk, latvisk og litauisk.

Vi oppfordrer bønder som har utenlandske ansatte til å vise den ansatte dette materiellet.

Link til siden: http://animalia.no/dyrevelferd-og-dyrehelse/KOORIMP/aktuelt-og-fagstoff/Er-dine-ansatte-smittesikre/