Landbruk Nord

Vil du arbeide på et sagbruk?

Sæteråsen sag og høvleri i Harstad trenger arbeidsfolk.

Ta kontakt med Landbruk Nord for nærmere opplysninger.

Norsk språk bør beherskes.