Landbruk Nord

Vurderer utsettelse av forbud mot båsfjøs

En arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet foreslår å utsette fristen for å bygge om båsfjøs til løsdrift med ti år, det vil si til 2034.

Arbeidsgruppen har utarbeidet en rapport om konsekvenser av forbudet mot å holde storfe i båsfjøs fra 2024. I rapporten foreslår arbeidsgruppen blant annet å utsette forbudet med 10 år for fjøs som er bygget etter 1994.

Du kan lese hele rapporten her på LMD sin hjemmeside.